GÐPTVN tại Hoa Kỳ Tưởng Niệm và Thọ Tang Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Ðức Chơn

Garden Grove, 03 tháng 12, 2017 – Chiều nay tứ Chúng hiệp cùng, vân tập đông đảo về chùa Khánh Hỷ, Garden Grove, Mỹ quốc, hồi tâm tưởng niệm, thiết lễ kỳ siêu, thọ tang, đảnh lễ Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Ðức Hạ Chơn vừa thị tịch tại Sài Gòn, Việt Nam. Riêng đối với giềng mối GÐPTVN, Hòa Thượng là bậc Ân sư Ðạo Hạnh sâu dày, chỡ che bảo bọc, sớm ngày gánh chịu gian nan, nên hôm nay hàng hàng cấp cấp áo lam Hải Ngoại – Hoa Kỳ phũ phục kính lễ, dâng nén tâm hương ngùi ngùi nhớ tưởng, tạc dạ ân triêm.

Phóng viên Sen Trắng xin đăng lại nguyên văn lời cảm niệm của BHD/GÐPT/VN/HK qua lời diễn đọc của H.Tr Phó Trưởng Ban Truyền Thống Xã Hội, Diệu Ngọc Cao Ngọc Ðiệp, và bộ ảnh của buổi lễ Tưởng Niệm hôm nay để lam viên bốn phương tường lãm.

Nam Mô Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát

Huynh trưởng Diệp Ngọc Cao Ngọc Diệp,
Phó Trưởng Ban Truyền Thống Xã Hội BHD GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ (Ảnh: Sen Trắng)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật;

Kính bạch Chư Tôn Túc Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng, Ni;
Kính Thưa Quý Cư sĩ, đồng hương Phật tử tín đạo thuận thành;
Cùng tất cả quý Anh  Chị Em Ðoàn viên Gia Ðình Phật Tử

Hôm nay, đối trước Di Ảnh Trưởng Lão Hòa Thượng Ân Sư – thượng Ðức hạ Chơn – toàn thể đàn con áo lam hồi tâm quy ngưỡng, phũ phục kính lễ dâng hương, tưởng niệm đạo hạnh oai nghiêm của bậc Ðại Từ Tôn – Trí Bi Song Vận, một đời lập nguyện cùng Thầy Tổ Sơn Môn, bôn ba vạn dặm chí bền, gá vai gánh vác sứ mệnh “Hộ Phật pháp dĩ trường tồn”, để lèo lái con thuyền Chánh Pháp, vượt qua bao cơn bão dữ, đương thời pháp nhược đau lòng, quê hương giữa lúc ma cường.

Kính bạch Giác Linh Thầy,

Hôm nay, nếu những bậc Tôn Túc Tăng Già từ mẫn thương yêu GÐPT, quý Cư sĩ tín tâm lưu tình với đàn em áo Lam hiện diện nơi này đã từng thọ nhận ân đức của Thầy chỉ muôn một, thì đàn áo lam chúng con đã, đang và còn thọ nhận ân đức của Thầy bội phần hơn thế nữa, vì bao thế hệ tăng già, cư sĩ xuất thân nơi tự viện Già Lam được sự đùm bọc giáo dưỡng của Thầy năm nào, ngày nay đã lan tỏa dấu chân muôn phương, tiếp nhận sự nghiệp hành Như lai xứ, tác Như lai sự để qua đó, đàn áo lam chúng con tiếp nhận được muôn vàn phước báu, hạnh duyên trên bước đường tu tập, tài bồi tín tâm và phụng hành y chỉ của Chư Phật Tổ, Chư Thầy, các bậc Tiền Bối Hữu Công duy trì mạng mạch PGVN đã truyền trao.

Như tiếng đại hồng chung đồng vọng, tiếng chân Thầy dẫu đang xa dần, nhưng đọng lại trong tâm khảm chúng con âm vang của ngọn hải triều lâm râm trườn tới, tiếng của Chánh Pháp gọi cuộc lên đường, cũng là để trở về nẻo Chánh Giác.

Cảm đức Từ Tôn, đội ơn Tiếp độ, đàn áo lam hôm nay quy phục nhất tâm đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng CAO ÐĂNG PHẬT QUỐC.

Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật

GÐPTVN tại HK đồng khấp bái

Leave a Reply