Ðồng Chuông Tử: Nhớ Mẹ


Nhà thơ Ðồng Chuông Tử (Ảnh: FB Ðồng Chuông Tử)   Năm năm là mấy nghìn ngày Mẹ ta đã bỏ ta bay về trời Trời cao chiều ấy rối bời Mẹ ta nằm ngủ cuộc đời nhẹ tênh Cơi trầu mẹ đựng lặng im Vườn cây lặng gió tiếng chim lặng buồn Mái nhà lổ đổ…