Trần Quốc Toàn: Thắp một ngọn đuốc giữa trần con đi


Thầy Tuệ Sỹ (Ảnh: Tâm Nhãn)

(Kính dâng Thầy Tuệ Sỹ)
 
Áo mẹ lấm những giọt mưa
Tháng bảy giấc ngủ buổi trưa không tròn.
Hạt mầm nảy giữa đồng hoang
Chiều nhen bếp lửa đầu non bập bùng.
Con mơ trong chốn muôn trùng
Mẹ ơi con bước lạnh lùng trần gian.
Nhiều đêm tỉnh mộng lệ tràn
Lang thang thành phố con đường trầm mê.
Có linh ảnh chốn bộn bề
Dáng gầy cầm cuốc vốc bờ tử sinh.
Bên con trong lúc một mình
Dấn thân lao ngục rùng mình ngọn lau.
Trời Nam thanh sắc muôn màu
Âm ỉ ngọn lửa đốt nhàu tâm can.
Linh ảnh dặn con lên đường
Bằng hai chân bước qua trường ganh đua.
Mẹ ơi giữa cuộc thắng thua
Thân côi tủi nhục qua mùa tang thương.
Mẹ ơi trong cõi vô thường
Nhìn bằng mắt tuệ tìm phương thoát trần.
Linh ảnh đã hiện muôn lần
Thắp một ngọn đuốc giữa trần con đi
Nguồn: Tiền Vệ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s