2 thoughts on “Vĩnh Hảo: “Ðứng Trên Tất Cả” – Vô Ngã Trong Nếp Sinh Hoạt

    1. Trước hết, thành thực xin lỗi anh (tác giả), vì bài viết lấy lại từ một trang mạng khác, nhưng (mới hai hôm trước) phát hiện nhiều lỗi, chỉ kip sửa một vài chỗ mà chưa xem kỹ hết. Nay có sự mách bảo của anh thật quá quý!. Xin cám ơn sự chia sẻ và dõi bước của anh:-) – BBT Sen Trắng

Leave a Reply

%d bloggers like this: