Sen Trắng: Lễ cầu an cho em trai H.Tr Diệu Ngọc Cao Ngọc Ðiệp (PTB/TTXH/)

IMG_0918.jpg

Ðược biết chiều nay, gia đình chị trưởng Diệu Ngọc Cao Ngọc Ðiệp, đương kiêm Phó Trưởng Ban Truyền Thống Xã Hội BHD GÐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ, kiêm Miền Quảng Ðức, thiết lễ cầu an cho em trai là ông Cao Minh Tuyền, 60 tuổi, hiện lâm bịnh nan y trầm trọng, vừa được đưa vào trung tâm cấp cứu hôm qua.

Buổi lễ tổ chức tại chùa Liên Hoa, tọa lạc tại 9561 Bixby Ave, Garden Grove, CA 92841. Lúc 5:00 chiều, thứ Hai, ngày 24 tháng Tư, 2017.

Sen Trắng xin trân trọng thông báo cùng toàn thể lam viên bốn phương, nhất tâm cầu nguyện cho ông Cao Minh Tuyền tật bịnh được tiêu trừ, đồng thời mong mỏi quý anh chị áo lam là thành viên BHD Hoa Kỳ, Miền Quảng Ðức, quý trưởng và đoàn sinh cư ngụ quanh vùng vân tập về địa điểm nói trên, cùng chia sẻ với gia đình chị Diệu Ngọc cũng như dâng lên chư Phật, Tổ, Thánh Hiền Tăng lời cầu nguyện, chúc an cho người bệnh trong giờ phút nguy nan này.

Trân trọng.

Leave a Reply