Sen Trắng: Khởi sự gian nan anh không ngại khó, lẽ nào tiếp nối đàn em sợ khó chẳng lên đường?

IMG_0197.JPG

Thuở hiện tiền, Anh đến đâu, cất tiếng gọi đàn, các em cũng vây quanh Anh đông vui. Bây giờ cũng vậy, tuy vô thường sinh tử, nhìn quanh người đã thưa thớt dần, đang thưa thớt dần… nhưng tình lam vẫn đong đầy, như lời anh Nguyên Tịnh Trần Tư Tín nói.

Hôm nay có Sư Cô Khánh An (nguyên là chị trưởng Diệu Hiền Ðỗ Thị Thảo), có chị Nguyên Cần Tôn Nữ Dung Kiều, anh Tuệ Linh Nguyễn Công Sản, anh Tâm Hòa Lê Quang Dật, anh Tâm Ðăng Nguyễn Văn Pháp, anh Tâm Quang Võ Cân, anh Minh Quang Lê Văn Thẩm và nhiều nhiều anh chị em huynh trưởng cư ngụ trong vùng, lớn nhỏ quấn quít bên nhau, về Giỗ anh. Anh đi xa mấy chắc cũng về, để nghe các em kể chuyện vui.

Vui quá! Giờ này có Anh, có Chị, có Em. Mừng thay hôm nay “Ðây gia đình, chung thân ái!!!”

Khởi sự gian nan nhưng anh đã khổ công bắc nhịp cầu, lẽ nào bây giờ anh em chỉ tiếp nối, mà ngại khó chưa lên đường?

ÐƯỜNG tuy DÀI, nhưng đã có nhau, CHÚNG TA CÙNG VUI LÊN MÀ ÐI…!!!

Lễ Húy kỵ năm thứ 8 của cố huynh trưởng Cấp dũng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu, nguyên trưởng ban hướng dẫn đầu tiên của BHD/GÐPT Việt Nam tại Hải Ngoại chiều nay được long trọng tổ chức tại Chùa Bát Nhã, thành phố Santa Ana, California, Hoa Kỳ, dưới sự chứng minh của Hòa thượng viện chủ Thích Nguyên Trí và Sư Cô Khánh An, cùng sự hiện diện đông đủ quý anh chị Huynh trưởng GÐPT hiện đang hành hoạt tại Hoa Kỳ, đặc biệt các đơn vị GÐPT địa phương, Miền Quảng Ðức.

One thought on “Sen Trắng: Khởi sự gian nan anh không ngại khó, lẽ nào tiếp nối đàn em sợ khó chẳng lên đường?

  1. Pingback: Trang Tưởng Niệm Cố Niên Trưởng Trưởng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu (1930-2009) |

Leave a Reply