Hẹn Giỗ Thầy/Sư Huynh, cùng quay về dưới một mái Từ (Giỗ thứ 6 của Sư Huynh Phổ Hòa/Hồng Liên Phan Cảnh Tuân)

IMG_6813.JPG

Theo nội dung thư mời của trưởng niên Phúc Thiện Ngũ Duy Thành, Trưởng ban hướng dẫn Trung ương GÐPTVN tại Hoa Kỳ, gởi ra gần đây, Sen Trắng được biết Ngày Kỵ – Tưởng Niệm Công Hạnh Đại Đức THÍCH PHỔ HÒA, tức Sư Huynh HỒNG LIÊN Phan Cảnh Tuân lần thứ sáu, sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Tu học và Huấn luyện Thích Quảng Ðức (1838 W. Baseline Street, San Bernardino, CA 92411. Điện thoại: 909.381.1660), thứ Bảy, ngày 18 tháng 2, 2017, lúc 10:30 sáng.

Sinh tiền Thầy là Trung Tâm Trưởng, Trung Tâm Thích Quảng Đức, và là Cố Vấn Giáo Hạnh của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Thể hiện di nguyện của Thầy, và tâm nguyện của hằng bao tấm lòng chư Tăng, Ni các cấp, nhất là chính ước mơ của các thế hệ áo lam hiện đang góp sức cho sự thăng tiến của tổ chức, Ngày Kỵ của Thầy rất mong quý anh chị Ðoàn sinh và Huynh Trưởng nhất tâm biến giấc miên trường thành hiện thực tiếng trong tiếng kinh cầu người xưa vẫn nghe giọng cười reo vui của đàn em hôm nay: “đây gia đình – chung thân ái!”

Hẹn Giỗ Thầy, cùng quay về chung một mái Từ.

  • Huynh trưởng trách nhiệm liên lạc: Nguyên Cần Tôn Nữ Dung Kiều – (714)588-6994

One thought on “Hẹn Giỗ Thầy/Sư Huynh, cùng quay về dưới một mái Từ (Giỗ thứ 6 của Sư Huynh Phổ Hòa/Hồng Liên Phan Cảnh Tuân)

  1. Pingback: Tưởng niệm Sư Huynh Phổ Hòa |

Leave a Reply