BHDHK đảnh Lễ Chúc Xuân Chư Tôn Giáo Phẩm và viếng thăm quý trưởng niên GÐPTVN/HK

img_2016

Mùa Tết Nguyên Ðán, mùa của phật sự đa đoan nhưng nêu bật nét tình đạo, tình lam. Những nghĩa cử “đây gia đình”giữa anh chị em lam viên được thể hiện cao độ và mối duyên Thầy-Trò chung cửa Phật hoan hỷ thấm thiết lại càng thấm thiết hơn!

Trong lúc anh chị em lam viên Tây Nam Hoa Kỳ dốc tâm làm tròn phật sự tham dự diễn hành cộng đồng, thì ở miền Bắc, Huynh trưởng trưởng ban Quang Ngộ Ðào Duy Hữu cùng với quý trưởng niên đại diện BHD đã đến đảnh lễ chúc Xuân Chư Tôn Ðức Giáo Phẩm cũng như thăm viếng quý trưởng tiên phong trong phong trào, đặc biệt là trưởng niên cấp Dũng Tâm Vinh Ðoàn Văn Lộc.

Trước đó, tại miền Nam California, đại diện BHD, được biếtchị Diệu Ngọc và Nguyên Thuyết cũng đã có những buổi viếng thăm, chúc tết như vậy.

Sen Trắng xin chia sẻ một số hình ảnh tiểu biểu cùng tất cả độc giả thương mến áo lam khắp bốn phương.

Leave a Reply