Trần Quang Ðức: Khát Vọng Ðổi Thay

Tam Dân cung chúc Lâu nay cứ trước thềm năm mới, chúng ta lại “gặp Táo”, lại nghe lại những vấn nạn, tệ trạng rất cũ, và rồi kết thúc bằng một nụ cười thoáng qua hay một cái chép miệng. Mọi sự bao năm vẫn vậy, vẫn không thay đổi, vẫn đầy rẫy bất…