Trưởng Niên Năng Kỉnh Nguyễn Hữu Huy vừa trút hơi thở cuối cùng

img_7723Trưởng Niên Năng Kỉnh Nguyễn Hữu Huy trong Ðại Hội GÐPT Miền Quảng Ðức, kỳ 10
– Ảnh: Tư Liệu Sen Trắng

Sen Trắng vừa nhận được tin báo từ Huynh trưởng Nguyên Thuyết Lê Minh Thi (Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Ðức), và lúc 3:00am sáng  ngày 16 tháng Giêng, 2017, giờ California, Niên Trưởng thương quý NĂNG KỈNH NGUYỄN HỮU HUY sau một thời gian chống chọi với chứng bệnh nan y, đã trút hơi thở cuối cùng tại tư gia.

Thông tin chi tiết về tang lễ sẽ được thông báo trong vài giờ tới.

Toàn thể anh chị em biên tập viên Sen Trắng kính nguyện cầu Chư Phật độ trì Hương Linh trưởng niên Năng Kỉnh siêu sanh cực lạc quốc độ.

Nam Mô Tiếp Dân Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

Leave a Reply