Trưởng Niên Năng Kỉnh Nguyễn Hữu Huy vừa trút hơi thở cuối cùng

Trưởng Niên Năng Kỉnh Nguyễn Hữu Huy trong Ðại Hội GÐPT Miền Quảng Ðức, kỳ 10 – Ảnh: Tư Liệu Sen Trắng Sen Trắng vừa nhận được tin báo từ Huynh trưởng Nguyên Thuyết Lê Minh Thi (Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Ðức), và lúc 3:00am sáng  ngày 16 tháng Giêng, 2017, giờ California, Niên Trưởng thương quý NĂNG…