Tình trạng sức khỏe của Trưởng Niên Năng Kỉnh Nguyễn Hữu Huy trở xấu

Trong một email gởi ra khuya hôm qua, 11:58pm giờ Cali, ngày 12 tháng Giêng, 2017, H.Tr Nguyên Thuyết Lê Minh Thi, Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Ðức thông báo, tình trạng sức khỏe của Trưởng Niên Năng Kỉnh Nguyễn Hữu Huy (Ðoàn Trưởng Ðoàn Giác Hoàng) trở xấu, Gia đình đã thỉnh Sư cầu an và trợ…