GÐPT Hoa Nghiêm, Chánh Kiến và Hướng Thiện hỗ trợ CÐPG vùng San Diego gây quỹ gần 87 ngàn mỹ kim cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung, Việt Nam.

14938218_1772303756357931_1316483186582329061_n.jpg
Trái: Huynh trưởng Bửu Thành Phan Thành Chinh; phải: H.Tr Tâm Ðịnh Nguyễn Xuân Hiệp
(ảnh: Rosa Pham, Nguyễn Báu, Diệu Ngộ.)

SEN TRẮNG: Trong một buổi trò chuyện cùng trưởng Bửu Thành Phan Thành Chinh, hiện là Phó trưởng ban Nghiên Cứu – Huấn Luyện Ban Hướng Dẫn GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, kiêm BHD Miền Quảng Ðức (Tây Nam Hoa Kỳ), được biết  chiều ngày 05/11/2016 vừa qua, Cộng đồng Phật Giáo Việt Nam vùng San Diego, California, gồm các chùa, tự viện như chùa Phật Đà; Vạn Hạnh; Viên Quang; Ngọc Đăng; Ngọc Minh; Ngọc Quang; Ngọc Yên; Phổ Quang; Định Thành và Như Lai Thiền Tự đã tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ nhằm cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung, Việt Nam, lạc quyên được gần 87 ngàn mỹ kim.

Ðồng Trưởng Ban tổ chức buổi tiệc chay là Hoà Thượng Thích Nguyên Siêu và Hòa thượng Thích Minh Hồi.

Ðặc biệt, các đơn vị tại quận hạt San Diego, thuộc hai ban Hướng Dẫn cùng tên là BHD Miền Quảng Ðức, có các đơn vị GÐPT Chánh Kiến, Hoa Nghiêm, Hướng Thiện, đã cùng tham gia, hỗ trợ phật sự nói trên thật hài hòa và nhiệt tình.

Leave a Reply