Tâm Ðịnh: Những ngày đầu của Gia đình Phật Tử Viên Quang, San Diego.

Dưới đây là một số hình ảnh đầu tiên của Gia Ðình Phật Tử Viên Quang, tại Miền Quảng Ðức. Ðoàn quán tại chùa Viên Quang, San Diego,  California, do Thượng tọa Thích Tín Mãn trụ trì.

Những hình ảnh này do trưởng Tâm Ðịnh Nguyễn Xuân Hiệp đăng trên facebooks cá nhân. Anh cũng chính là trụ cột xông xáo đứng ra thành lập đơn vị cùng với những anh chị trưởng nhiệt tình luôn sát cánh với mình như  Lisa Dinh, Yen Truong, KiKi D, Dinh C Mai Le… v.v.

Sen Trắng nghiêng chào một đóa sen non đang nẩy nụ từ những đôi tay, tấm lòng đã dày  dạn sương gió với tổ chức của các anh trưởng vừa kể trên. Tin rằng đơn vị chóng phát triển nề nếp quy cũ và sớm chính thức ra mắt.

Sen Trắng thân ái kính chào Tinh Tấn.

Leave a Reply