Quang Nhã Hoàng Văn Lang: Thông báo của hội Từ Thiện Minh Tâm (SJ)

quangbinh1.png

Lời thưa ST: Quang Nhã Hoàng Văn Lang, hiện là huynh trưởng GÐPT Chánh Ðức, Hayward, California. Anh đồng thời cũng là sáng lập viên của Hội Từ Thiện uy tín Minh Tâm (Minh Tam Charity Organization). Từ ngày Hội ra đời đến nay, đã liên tục tổ chức nhiều chương trình từ thiện lợi lạc cho đồng bào nghèo khó quốc nội, đặc biệt là giúp đỡ các diện học sinh nghèo. Trước nạn lụ lụt của đồng bào Miền Trung hiện nay, Hội đã cấp thời ra thông báo và lên kế hoạch cứu tế. Sen Trắng xin trân trọng chuyển đạt thông tin này cùng đại chúng lam viên để tùy nghi cùg “san sẻ yêu thương”.

THÔNG BÁO

  1. Kinh phí cho chương trình “Thắp Sáng Ước Mơ” cho 318 học sinh mồ côi sẽ tồ chức vào ngày 23/10/2016 tại A Lưới đã ổn định (xem danh sách hỗ trợ đính kèm)
  2. Chương trình “San Sẻ Yêu Thương” cho Đồng Bào lũ lụt Miền Trung sẽ tổ chức vào ngày 24/10/2016 và vẫn còn đang mong đợi sự hỗ trợ của đồng hương. Danh tánh hỗ trợ sẽ tiếp tục cập nhật (Thư Ngỏ Cứu Trợ và Danh Sách Hỗ Trợ đính kèm).

14707817_1837944699768044_8704987974967870929_o.png

14753203_1837944836434697_8767127401029669283_o.png

14680848_1837944779768036_7849682575791578475_o.png

Leave a Reply