Green Trees: Toàn Cảnh Thảm Họa Môi Trường Biển Việt Nam

toan-canh-tham-hoa-moi-truong-bien-viet-nam-cover
Báo cáo này nhằm cung cấp cho người đọc một cái nhìn toàn cảnh về thảm họa biển chết-cá chết 2016. Đây là một thảm họa môi trường có quy mô cực kỳ lớn, do Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, thuộc tập đoàn Formosa (Đài Loan) gây ra. Các hậu quả đầu tiên của nó đã bộc lộ từ tháng 4 năm 2016 ở Vũng Áng, và sẽ còn kéo dài tới hàng chục năm sau.
Báo cáo đặc biệt hướng tới hai nhóm độc giả chính là người dân Việt Nam, và các tổ chức xã hội dân sự khu vực cũng như quốc tế, với mong muốn đây sẽ là một tiếng nói mạnh mẽ, kêu gọi cùng hành động khẩn cấp để bảo vệ môi trường chung.
toan-canh-tham-hoa-moi-truong-bien-viet-nam-cover-eng
This report aims to provide readers with a comprehensive overview of the sea death-fish death disaster in 2016, the worst-ever environmental disaster so far in Vietnam, which is caused by a Taiwanese company, Formosa. While the initial consequences of the disaster first surfaced in April 2016, other consequences are expected to follow in dozens of years to come.
The report targets two groups of readers: Vietnamese people and regional and international civil society organizations, with the hope that this will serve as a powerful voice calling for urgent actions to protect the environment.
toan-canh-tham-hoa-moi-truong-bien-taiwana-cover
本報告為讀者對2016年海岸魚群死亡災害提供全面的了解。這是一個規模巨大的環境災害,由台商台塑集團(Formosa)在河靜省建設煉鋼鐵廣所引起,它的後果從2016年4月在永安港出現,即延續到後來的幾十年。
該報告特別針對兩個群體:越南人民和社會民事及國際機構,希望這是一聲強音,號召全民採取緊急行動、共同保護我們的大自然環境。

Leave a Reply