TUYÊN CÁO của Tăng Ðoàn GHPGVNTNHN: Về việc Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam Triệt Huỷ Chùa Liên Trì, Quận 2, Thủ Thiêm, Sài gòn

Tỳ kheo Thích Không Tánh TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 Điện thoại: (626) 800-9081 Email: tangdoanhaingoai@gmail.com Số: 09/HĐĐH/VPTT/TC/CT TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TUYÊN CÁO Về việc Nhà Cầm Quyền…