Quảng Hải Phan Trung Kiên: Mừng Chu Niên năm thứ 38, GÐPT Kim Quang, Sacramento, CA.

Ðược biết hôm nay là kỷ niệm 38 năm, ngày thành lập GÐPT Kim Quang, Sacramento, CA – USA. Toàn thể Lam Viên Hoa Kỳ kính đảnh lễ vấn an Chư Tôn Ðức Cố Vấn Giáo Hạnh, kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phụ Huynh, quý vị Mạnh thường quân cùng quý thân hữu áo lam, cũng như thân mến chia vui cùng Bác Gia Trưởng, quý anh chị Huynh trưởng và Ðoàn sinh trong dịp mừng ý nghĩa này. Nhất tâm nguyện cầu chư Phật, Bồ Tát gia hộ cho tất cả “Ngày Thêm Tinh Tấn, Dõng Mãnh Trên Ðường Ðạo.”

Dưới đây là một số hình ảnh do trưởng Quảng Hải Phan Trung Kiên ghi lại trong buổi thăm viếng sáng nay.

Leave a Reply