VP.BHD Lâm Đồng: BHD Lâm Đồng thăm viếng nhân mùa Vu Lan

VP.BHD Lâm Đồng: Vu Lan   về với người con Phật. Trong tinh thần Tri Ân – Báo Ân của người Phật Tử trong mùa Báo Hiếu. Với sự ủy nhiệm của BHD Trung ương, BHD GĐPT Lâm Đồng trong ngày 13/8/2016 đã tổ chức thăm viếng Anh Trưởng Ban BHD GĐPT Việt Nam và gia đình, các anh HTr cấp Dũng, cấp Tấn cao niên và phụ huynh của ban viên BHD Lâm Đồng.

Anh Trưởng Ban BHD GĐPT Việt nam đã có lời sách tấn các anh chị thành viên BHD Lâm Đồng phải cố gắng tu học và chung lo xây dựng GĐPT Lâm Đồng vững mạnh.
Các anh HTr cao niên do điều kiện sức khỏe không sinh hoạt được, nhưng luôn hướng về tổ chức, các anh xúc động khi BHD Lâm Đồng đến thăm và chuyển lởi thăm hỏi của BHD T.Ư.
Phụ huynh của các thành viên BHD rất vui khi BHD đến thăm, dù có vị sức khỏe yếu nhưng vẫn vui cười khi đoàn đến thăm.
Xem thêm: https://gdptvietnam.org/bhd-lam-dong-tham-vieng-nhan-mua-vu-lan.gdpt

Leave a Reply