Tâm Thường Ðịnh: Thôi mà, ta thương nhau tý nữa

MienQuangDuc
Ở đâu cũng vậy
gia đình nào
tổ chức nào
xã hội nào
cũng có những điều tuyệt vời
lý tưởng và nhân bản
nhưng cũng có những vụng về
khuyết khiếm…
Thôi thì, mỗi khi ta nhận chân
Xin hãy ôm ấp, gìn giữ cho nhau
yêu thương
đùm bọc và nâng đỡ
để làm lợi ích cho muôn loài chúng sanh
Tâm Thường Ðịnh

Leave a Reply