BHD/GÐPT/VN-HK: Kính Mừng Vu Lan, PL 2560

THIEP VU LAN

Nhân mùa Vu Lan, PL 2560, Thay mặt BHD/GÐPT VIỆT NAM TẠI HOA KỲ, kính chúc toàn thể anh chị em Lam viên cùng gia đình một mùa Hiếu Hạnh thắm đượm yêu thương, đùm bọc và tha thứ, hầu tỏ lòng cung kính, báo ân nghĩa Mẹ tình Cha.

Trưởng Ban
QUANG NGỘ ÐÀO DUY HỮU

Leave a Reply