Trần Lâm: Người Giữ Hơi Ấm Văn Phòng BHD

13925949_1397389036943878_7090989696493601787_o

Văn phòng BHD là ngôi nhà tinh thần của tình Lam Gia Định, trong giai đoạn những năm 1975 đến 1977, dù ai xuôi ngược, dù ai đi đâu về đâu thì 2 HTr Thiên Tịnh – Lê Văn Nghệ và Tâm Phát – Võ Phác vẫn kiên trì bám trụ. Chính nơi đây là hơi ấm cho mỗi lần ACE gặp mặt trao đổi Phật sự.

Dù không gian có nhiều trắc trở nhưng 2 Anh vẫn luôn sống với hình ảnh những cánh én đưa tin Lam, nhận tin Lam để góp phần điều hòa Phật sự BHD trong điều kiện có thể.

Đến năm 1977, sau nhiều lần động viên 2 Anh tham gia các chủ trương của nhà nước như: đi kinh tế mới, hồi hương, thanh niên xung phong… nhưng bất thành, Chính quyền ban hành khẩu lệnh trục xuất hai Anh trong thời hạn 24 giờ phải rời khỏi Sài Gòn.

Và VP. BHD cũng bị đẩy ra khỏi Chùa Pháp Vân.

Anh Trưởng Ban cùng HTr Tâm Phát, HTr Thiên Tịnh di dời Trụ sở về Chùa Hải Quang, đặt cùng với Đoàn Quán GĐPT Đức Hạnh mà chủ yếu là quản thủ hồ sơ, dưới sự bảo quản của GĐPT Đức Hạnh mà người chịu trách nhiệm trực tiếp là HTr Bửu Tâm – Văn Phước Cung, LĐT GĐPT Đức Hạnh.

Dù bị trục xuất đến Bình Thuận nhưng HTr Thiên Tịnh – Lê Văn Nghệ vẫn đều đặn hằng tuần về Sài Gòn làm nhiệm vụ Thư Ký Thường trực BHD và LĐT GĐPT Đức Chơn. Anh vẫn cần mẫn nhật tu hồ sơ, quản trị Hành chánh VP. BHD.

Anh Tâm Phát cũng đã cần mẫn duy trì sinh hoạt VP trong trách nhiệm của mình.

Anh Thiên Tịnh đã gắn bó với Văn phòng trong giai kỳ khó khăn để hành chánh BHD được duy trì, sợi dây liên lạc với các đơn vị không bị gián đoạn. Xin ghi nhận công đức của hai Anh cho hình ảnh trụ sở vẫn tồn tại dù tháng ngày lưu vong.

Nhờ thế mà hơi ấm của Văn phòng luôn tỏa lan, luôn có những tiếng cười của những lần thăm nhau trong nghĩa tình áo lam.

Sau khi Anh Tâm Phát về Bà Rịa, HTr Thiên Tịnh đã một mình gánh vác mọi Phật sự Hành chánh của BHD bằng tất cả tâm hoan hỷ, cảm thông. Thậm chí Anh kiêm nhiệm nhiều chức vụ còn khuyết vị để cùng các Ban viên khác tổ chức các sinh hoạt duy trì BHD trong thời điểm cam go.

Gia cảnh khó khăn, sức khỏe có hạn nhưng với tâm nguyện lớn lao Anh đã vượt tất cả để là người giữ hơi ấm Văn phòng BHD. Đến nay Anh vẫn còn tiếp tục với Hạnh nguyện này để giúp đỡ đàn em chu toàn bổn phận.

(GĐPT Gia Định – 1/2 thế kỷ phụng sự lý tưởng)

Leave a Reply