27 thoughts on “Buddha’s House: Hôm nay 20.7.2016 (theo múi giờ Tây Tạng) – Chính quyền Trung Quốc bắt đầu phá dở Học Viện Phật Giáo lớn nhất thế giới, Larung Gar, Tây Tạng

  1. I believe in karma. I hope these people will pay double or triple in the future for what they have done to the world. Just wait for it China! I will keep my eyes opened to watch you 😡

  2. Tôi đề nghị chính quyền Trung Quốc hãy dừng lại ngay hành động tàn phá Phật giáo. Vì nếu không sẽ phải lãnh hậu quả tàn khốc.

  3. Save Tibet ! Save the diferencies all over the world ! Need to respect all the diferencies by nations, countries and religous !!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: