Liên trại Huấn luyện Ðội, Chúng, Ðàn trưởng/phó GÐPTVN: Anôma, Niliên và Tuyết Sơn, 2016 (Miền Quảng Ðức, USA)

Tin ảnh của Ðỗ Minh Tâm: Liên trại huấn luyện Anôma, Niliên và Tuyết Sơn GÐPT Miền Quảng Ðức, 2016, vừa bế mạc với thành quả tốt đẹp sau 3 ngày cuối tuần nhân dịp lễ Lao Ðộng Hoa Kỳ. Qua trang thông tin facebook của Miền, anh chị em có thể thấy thêm nhiều hình ảnh sinh hoạt trại đông vui, hào hứng và tình thân…

Huệ Trí: Tin Ảnh: Liên trại huấn luyện Anôma-NiLiên-Tuyết Sơn Miền Thiện Hoa, 2016

HUỆ TRÍ: Những ngày cuối tuần giữa tháng Bảy, 2016, Gia Ðình Phật Tử Miền Thiện Hoa tổ chức liên trại huấn luyện Ðội, Chúng và Ðàn Trưởng: Anôma, Ni Liên và Tuyết Sơn. Trại quy tụ đông đảo đoàn sinh hai ngành Thiếu và Oanh Vũ của các đơn vị GÐPT tại địa phương. Bản tin ảnh dưới đây do Huynh trưởng Huệ Trí ghi lại, và…