Thích Phước An: Một vài cảm nhận nhân đọc lịch sử Phật Giáo Việt Nam của giáo sư Lê Mạnh Thát


Giáo sư Lê Mạnh Thát – (Ảnh: Uyên Nguyên) Thiền sư Toàn Nhật, theo giáo sư Lê Mạnh Thát “là một nhà văn, nhà thơ lớn của lịch sử văn học dân tộc ta, là một nhà tư tưởng lớn, có những quan điểm độc đáo đầy sáng tạo đối với lịch sử tư tưởng thế…

Thích Phước An: Trần Thái Tông Và Cuộc Lên Đường Tìm Kiếm Một Quê Hương Vĩnh Cửu


(Trích “Ðường Về Núi Cũ Chùa Xưa” của Hòa Thượng Thích Phước An, Lotus Media xuất bản, 2017) ÐƯỜNG VỀ NÚI CŨ CHÙA XƯA Tiểu luận văn học Phật giáo Tác giả: Thích Phước An Văn Hóa Sài Gòn – Thư quán Hương Tích xuất bản lần thứ nhất, Hồng Ðức xuất bản, 2016 Lotus…

Thích Phước An: Thi nhân với tình yêu núi non


Ðặc san Hoa Ðàm, số 4, chủ đề VĂN HỌC PHẬT GIÁO, Lotus Media phát hành tháng 11, 2016. Hướng dẫn đề tài: Nguyên Giác Phan Tấn Hải, Tâm Quang Vĩnh Hảo, Tâm Huy Huỳnh Kim Quang Kết tập: Tâm Thường Ðịnh Bạch Xuân Phẻ, Nguyên Túc Nguyễn Sung, Nguyên Không Nguyễn Tuấn Khanh, Quảng Pháp Trần Minh Triết…