Trần Quang Thuận (1930-2017): Dấu Ấn Hoằng Hóa Của Hòa Thượng Thích Trí Chơn Trên Đất Mỹ

Hòa Thượng Trí Chơn ra đi âm thầm như lúc Hòa Thượng đến: an nhiên, bình dị. Tuy nhiên, không vì thế mà dấu ấn hoằng hóa của Hòa Thượng tại Hoa Kỳ không sâu đậm, bền vững trong lòng những người Hòa Thượng quen biết. Năm nay chỉ trong vòng một tháng ba người…