Phạm Công Thiện: Chữ “Lòng” Trong Ngôn Ngữ và Tư Tưởng Triết Lý Của Nguyễn Du

1. Triết Lý Việt Nam Về Chữ “Lòng” Tất cả chủ quan đều phải được đặt lại từ nền tảng của chủ thể và tất cả chủ thể đều phải đặt lại từ chủ thể tính của chủ thể, cũng như tất cả khách quan phải xuất hiện từ căn bản của khách thể, và…

Nguyên Tánh Phạm Công Thiện (1994): Kỷ Niệm 50 Năm Sinh Nhật Tuệ Sỹ: Buổi Chiều Nắng Hạ Đọc Thơ Tuệ Sỹ

Tôi đang ngồi nơi giảng đường của chùa Diệu Pháp ở California tại Huê Kỳ, chung quanh đầy tiếng chim kêu trên những cây chanh, những cây bằng lăng và những cây thông, cây tùng và những bông mộc lan trắng đang nơủ đầy hàng cây trên đồi dọc theo đường thoải xuống dưới kia…