Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn: Nhìn Về Tuổi Trẻ và Văn Hóa Hậu Covid

trích PHẬT VIỆT | Tập san Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam”, số Kính Mừng Phật Đản, PL 2565. Phật Việt Tùng Thư xuất bản Chứng Minh: Hòa Thượng Thích Thắng Hoan và Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ Chủ nhiệm, Chủ bút: Hòa Thượng Thích Như Điển và Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu Thư Ký Tòa…