Lye Ket Yong* | Bửu Thành lược thuật: Các Tổ chức Phật giáo Thế giới: Những thách thức & Cơ hội trong kỷ nguyên Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ hiện đại

  * Tiến sĩ Lye Ket Yong, Chủ tịch Trung tâm Thiền Trung Đông, Tổng thư ký Liên minh Phật tử Thế giới (WAB) Trong những năm gần đây, Phật giáo đã được phát triển nhanh chóng, đặc biệt là ở phương Tây, với sự thoát thai của Phật giáo ở các nước Nam Á,…