Thích Nhất Hạnh: Tình yêu dành cho đất mẹ không còn là ý niệm về môi trường | Beyond environment: falling back in love with Mother Earth

Khí hậu bất thường (Dưới đây là bài phỏng vấn của Jo Confino cho Guardian Professional Network. Theo guardian.co.uk thứ Hai, ngày 20 tháng 2 năm 2012.)   Thiền sư Nhất Hạnh nói rằng để đối phó với những thách thức của môi trường, chúng ta cần có một cuộc cách mạng tâm linh. Thiền…

Jo Confino/Sư cô Tại Nghiêm chuyển ngữ: Google và Tuệ Giác của Thiền Sư Nhất Hạnh

(Được chuyển ngữ từ bài viết “Google seeks out wisdom of Zen Master Thich Nhat Hanh” của tác giả Jo Confino đăng trên tờ The Guardian ngày 5/9/2013) Tại sao nhiều tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới, trong đó có Google, lại dành sự quan tâm đặc biệt đối với một vị Thiền…