Tâm Huệ | Tu thư Sen Trắng giới thiệu: Mạng Lưới Phật Tử Dấn Thân Quốc Tế – International Network of Engaged Buddhists (INEB)

Hôm nay trở lại với mục “Nhìn ra thế giới”, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý anh chị trưởng một tổ chức Phật Giáo khác nữa, mà mô hình hoạt động là “networking”, đó là “Mạng Lưới Phật Tử Dấn Thân Quốc Tế” – International Network of Engaged Buddhists (INEB) – với điểm…