Fabrice Midal | Hoang Phong dịch Việt: Người Phật tử ngày nay trong thế giới Tây Phương

  Tác giả: Cựu Tăng sĩ, Tiến sĩ Fabrice Midal Vài lời giới thiệu của người dịch: Dưới đây là phần chuyển ngữ toàn  bộ chương I (tr.13-20) của một quyển sách nhỏ về Phật Giáo, mang tựa đề “Phật Giáo nhập môn” (ABC du Bouddhisme, nhà xuất bản Grancher, 2008). Tuy bàn về những…