Tiệc chay gây quỹ trùng tu chùa Thiền Quang, Garden Grove


WESMINSTER, CA – Chiều ngày 20 tháng Năm, 2018, đông đảo đồng hương Tứ Chúng Phật tử đã đến tham dự buổi tiệc chay, nhằm gây quỹ trùng tu chùa Thiền Quang, Garden Grove, California. Chùa Thiền Quang tọa lạc tại địa chỉ 8042 W Hazard Ave, Garden Grove, CA 92843, do Ni Sư Thích Nữ Chân Ðạo khai sơn…