World Tribune | Bửu Thành giới thiệu: Khó Khăn Truyền Bá Phật Pháp Đến Với Người Khác. Nên Làm Sao? | I have a hard time sharing Buddhism with others. What can I do?

Lễ Quy Y cho các em trong GDPT Huệ Quang | Ảnh: Phu Vo Mong muốn truyền bá Phật giáo đến với những người khác là một điều đáng tán dương. Và việc giúp kết nối người khác với Phật giáo là một phần thiết yếu trong sự thực hành của mình. Nhiều người trong…