Minh Hải: Truyền bá đạo Phật cho giới trẻ: Chúng ta chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng và sáng tạo(!?) | Communicating Buddhism to Young People

Mặc dù chúng ta không nên để mình dễ bị mắc bẫy trong trò chơi “thống kê”, tuy nhiên vẫn có một hồi chuông đánh thức chúng ta về thực trạng ngày nay – giới trẻ ít quan tâm đến Phật Pháp – điều này không chỉ xảy ra ở Trung Quốc, Thái Lan, Nhật…