Takako Mino | Bửu Thành lược dịch: Đánh thức Bồ Đề Tâm, Hành Bồ Tát Đạo nơi Tuổi Trẻ | Awakening to the Bodhisattva Way

Câu chuyện của Takako Mino, “Sứ giả Hòa bình” Khi tôi lên 5, mẹ tôi với lý tưởng kosen-rufu[1], vì vậy bằng cách nào đó, bà đã thuyết phục bố tôi chuyển từ Tokyo đến Long Island, New York. Bốn năm sau, chúng tôi lại dời chỗ ở để đến Illinois, là nơi bố tôi…