Thích Bổn Đạt | Thích Thái Siêu: Lời Chào Mừng, Diễn Văn Khai Mạc và Quyết Nghị của Đại Hội Giáo dục và Hoằng pháp Liên Châu tại Ottawa, Canada, 2016

 DO GHPGVNTN CÁC CHÂU LỤC ĐỒNG
TỔ CHỨC TẠI TU VIỆN PHỔ ĐÀ SƠN, OTTAWA, CANADA, NGÀY 07.10.2016

Lời Chào Mừng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni,
Kính thưa quý nam nữ cư sĩ Phật tử,

Xin thay mặt chư tôn đức Giáo Phẩm của bốn Giáo Hội trong Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu, chúng con thành kính đảnh lễ cung nghinh chư tôn đức Tăng, Ni đã từ bi quang lâm chứng minh và tham dự Đại Hội Giáo Dục và Hoằng Pháp năm 2016 tại Tu Viện Phổ Đà Sơn. Chúng tôi cũng xin hoan hỷ đón chào quý thiện hữu tri thức và quý cư sĩ đã đến tham dự Đại Hội.

Sự quang lâm của chư tôn đức Tăng, Ni và sự hiện diện của quý liệt vị từ khắp nơi trên thế giới tại Đại Hội này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của quý ngài và chư liệt vị đối với vấn đề trọng đại giáo dục và hoằng pháp.

Quả thật vậy, ngót 40 năm qua, kể từ khi Tăng, Ni và Phật tử chúng ta theo làn sóng bỏ nước ra đi tìm tự do và lập nghiệp tại khắp năm châu bốn biển ở hải ngoại, đây là lần đầu tiên chúng ta có thể tổ chức được một Đại Hội Giáo Dục và Hoằng Pháp mang tầm vóc rộng lớn của cộng đồng Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại.

Giáo dục và hoằng pháp là hai yếu tố then chốt để gìn giữ và truyền thừa tinh hoa và cốt tủy của Pháp Pháp từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ quốc độ này sang quốc độ khác. Trong tận cùng bản thế, giáo dục và hoằng pháp là một, vì hoằng pháp lấy giáo dục làm cơ bản và giáo dục chính là để phổ truyền Chánh Pháp giác ngộ và giải thoát của đức Thế Tôn. Hơn thế nữa, giáo dục còn là phương pháp kiến hiệu nhất để giáo hóa con người và xã hội thuần lương theo tinh thần của từ bi, trí tuệ và hòa bình của đạo Phật.

Chính vì thế, dù chỉ diễn ra vỏn vẹn có một ngày mà phải thuyết trình và thảo luận hai chủ đề lớn, kính mong rằng chư Tôn Đức và quý cư sĩ Phật tử nỗ lực vận dụng tâm trí để có thể đóng góp được gì thiết thực và hiệu quả cho sứ mệnh giáo dục và hoằng pháp được thành tựu nhiều hơn nữa.

Kính chúc chư tôn đức Tăng, Ni và quý cư sĩ thân tâm thường an lạc.

Cầu nguyện Đại Hội thành tựu viên mãn.

Nam Mô Thành Tựu Trang Nghiêm Công Đức Phật

Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu
Chánh Văn Phòng,
Sa Môn Thích Bổn Đạt

Diễn Văn Khai Mạc

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư tôn Đức Giáo phẩm liên châu.
Kính bạch chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại Đức, Tăng Ni.
Kính thưa quí Phật tử, quí quan khách.

Kính thưa liệt vị,

Hôm nay chúng ta cùng có mặt tại đây, chắc chắn phải cùng chí hướng, cùng tấm lòng, cùng trách nhiệm và quan trọng hơn hết là cùng chung lo Phật sự bây giờ và mai sau.

Xin hân hoan chào đón tất cả quí vị.

Từ thuở biết qui kính tam bảo, chúng ta đã thừa hưởng ân đức của chư liệt vị Tổ sư, chúng ta muốn báo đáp thâm ân ấy không gì hơn là gầy dựng chăm lo các thế hệ kế thừa.

Với thế hệ lịch đại tổ sư chúng ta là cái quả. Quả được xum xuê, tươi tốt, no tròn, bụ bẩm, ngon ngọt… là nhờ công ơn vun trồng, tưới tẩm, chăm sóc mà nên. Nay chúng ta là nhân, nếu chúng ta không có trách nhiệm chăm lo đào tạo, giảng dạy, gầy dựng, khuyên lơn sách tấn thế hệ kế thừa để họ gánh vác Phật sự, duy trì Tam bảo, phụng sự chúng sanh… thì lỗi thuộc về chúng ta. Quay về Tây, ta thấy hổ thẹn, ngó sang Đông, ta rất ân hận vì việc phải làm, đáng làm mà ta chưa làm đúng mức.

Từ ý thức trách nhiệm chúng ta ngồi kề bên nhau bàn thảo, tìm kiếm con đường tốt nhất để chúng ta cùng đi, cho dù có gập ghềnh chông gai chúng ta vững bước mà tiến.

Tương lai đạo pháp nằm trong tay của mỗi chúng ta.

Kính chào tất cả quí vị.

Tôi xin long trọng tuyên bố đại hội Giáo dục và Hoằng pháp lần thứ nhất tại tu viện Phổ Đà Sơn bắt đầu.

Kính chúc đại hội thành công.

Nam mô Thành Tựu Trang Nghiêm Thắng Vương Phật.

Hoàng trúc tịnh thất
Milpitas, August 8, 2016
Thái Siêu

____________________________

QUYẾT NGHỊ

ĐẠI HỘI GIÁO DỤC & HOẰNG PHÁP
DO GHPGVNTN CÁC CHÂU LỤC ĐỒNG
TỔ CHỨC TẠI TU VIỆN PHỔ ĐÀ SƠN,
OTTAWA, CANADA, NGÀY 07.10.2016

Đại Hội Giáo Dục & Hoằng Pháp lần đầu tiên được tổ chức tại Tu viện Phổ Đà Sơn, Ottawa, Canada vào ngày 07.10.2016, do chư tôn đức đại diện các Tổng Vụ Giáo Dục và Hoằng Pháp thuộc GHPGVNTN tại các châu lục và quốc gia điều hợp với sự hiệp trợ, đóng góp của chư tôn đức có kinh nghiệm hành đạo tại hải ngoại suốt bốn thập niên qua tại hải ngoại.

Thể theo thông bạch của Ban Tổ Chức, mục đích của Đại Hội là để tạo diễn đàn cho chư tôn đức Tăng Ni và Cư sĩ trình bày, thảo luận về các chủ đề Giáo Dục và Hoằng Pháp, nhằm học hỏi và rút kinh nghiệm, mở ra hướng đi mới, khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ đối với sứ mệnh hành đạo của người con Phật nơi xứ người.

Đại Hội được diễn ra từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều cùng ngày, qui tụ đông đảo chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng GĐPT từ các tu viện, tự viện, tịnh xá, trung tâm văn hóa Phật giáo, tại nhiều quốc gia.

Nội dung của Đại Hội được triển khai qua 2 phiên khoáng đại, trong đó toàn thể cử tọa được lắng nghe các tham luận của chư vị diễn giả, cũng như đã tích cực thảo luận, và nêu ra các đề án phật sự quan trọng về Giáo Dục và Hoằng Pháp.

Từ các vấn đề quan yếu được trình bày và thảo luận trong nghị trình Đại Hội, nhận thức chung của toàn thể cử tọa được ghi nhận như sau:

  1. Đối với Giáo Dục: Lấy Giới, Định, Tuệ làm nền tảng giáo hóa con người, thành tựu chúng sanh; thể hiện Phật Pháp trong đời sống hàng ngày để phát huy tính Phật, giải thoát khổ đau, đồng thời cảm hóa tha nhân hướng về con đường thoát khổ bằng tuệ giác và lòng từ bi của Phật.
  2. Đối với Hoằng Pháp: Tuyên dương Chánh Pháp nhằm mang lại lợi ích, an vui cho số đông, xa hơn là nhằm mang lại giải thoát giác ngộ cho chúng sanh. Đây là sứ mệnh và là mục tiêu hoằng pháp của người con Phật, dù xuất gia hay tại gia.

Với nhận thức chung như trên, và sau những vấn đề quan yếu được bàn thảo kỹ lưỡng trong hai phiên khoáng đại, chúng tôi, toàn thể cử tọa tham dự Đại Hội Giáo Dục & Hoằng Pháp, cùng đúc kết tâm nguyện, hợp nhất ý chí và tâm lực, đồng thanh:

QUYẾT NGHỊ

  1. Giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của nền Phật Việt, đồng thời tiếp thu và chắt lọc tinh hoa của các nền văn hóa để áp dụng vào sinh hoạt thường nhật, sao cho giáo lý Phật được thấm nhuần và phổ cập nơi người bản xứ và lớp trẻ Việt Nam sinh trưởng tại hải ngoại;
  2. Nghiên cứu việc mở các trường học Phật giáo nhằm ươm mầm mến đạo, học đạo cho tương lai tuổi trẻ Phật Giáo Việt Nam;
  3. Kêu gọi chư tôn đức tiền bối hết lòng nâng đỡ, quan tâm bảo bọc thành phần Tăng Ni trẻ và Tăng Ni mới xuất gia về nơi cư trú và tu học ổn định để chuẩn bị cho các thế hệ kế thừa gánh vác trọng nhiệm hoằng pháp của hàng Sứ giả Như Lai nơi xứ người;
  4. Mỗi người con Phật phải tự tô bồi năng lực của chính mình bằng sự tu trì và phát huy Giới, Định, Huệ để có thể đảm nhận việc hoằng pháp một cách hiệu quả, mang lại lợi lạc an vui cho người trong đạo, lẫn người ngoài đạo;
  5. Khuyến khích chư vị Tăng Ni trẻ giỏi ngoại ngữ dấn thân vào việc hoằng pháp để giới thiệu và hướng dẫn tuổi trẻ Việt Nam cùng dân bản xứ học hỏi và thực hành giáo lý Phật-đà;
  6. Xúc tiến việc thành lập Ban Giáo Dục và Hoằng Pháp của 4 GHPGVNTN nhằm phối hợp phật-sự hoằng pháp tại các châu lục và quốc gia;
  7. Đề nghị Ban Giáo Dục & Hoằng Pháp của 4 GHPGVNTN cùng soạn thảo tài liệu và cẩm nang Hoằng Pháp để sử dụng trong việc giảng dạy, truyền bá Chánh Pháp;
  8. Tổng vụ Hoằng Pháp của mỗi giáo hội tiến hành thành lập Ban Giảng Sư nhằm cung ứng giảng sư đến từng đơn vị cơ sở khi có nhu cầu.

Quyết Nghị này gồm 8 điểm đã được toàn thể Đại Hội, gồm 150 đại biểu Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng GĐPT đồng biểu quyết thông qua lúc 5 giờ chiều ngày 07 tháng 10 năm 2016 tại hội trường Tu Viện Phổ Đà Sơn, Ottawa, Canada.

 

 

Leave a Reply