Thích Bổn Đạt | Thích Thái Siêu: Lời Chào Mừng, Diễn Văn Khai Mạc và Quyết Nghị của Đại Hội Giáo dục và Hoằng pháp Liên Châu tại Ottawa, Canada, 2016

 DO GHPGVNTN CÁC CHÂU LỤC ĐỒNG TỔ CHỨC TẠI TU VIỆN PHỔ ĐÀ SƠN, OTTAWA, CANADA, NGÀY 07.10.2016 Lời Chào Mừng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni, Kính thưa quý nam nữ cư sĩ Phật tử, Xin thay mặt chư tôn đức Giáo Phẩm của…

Thích Bảo Lạc: Kiến Thức Căn Bản Phật Giáo | Kỳ I: Lời Giới Thiệu – Lời Nói Đầu

Hòa Thượng Thích Bảo Lạc | Ảnh: Trang Nhà Quảng Đức LỜI GIỚI THIỆU Phật Pháp rộng sâu hàm dưỡng muôn vạn pháp môn nhiệm mầu vi diệu.Người muốn thấu triệt pháp môn tu tập, xứng lý, hợp cơ, trước hết cần phải tạo cho mình có cái nhìn căn bản tổng quát về tôn giáo…

Thích Huyền-Tôn*: Mừng Phật Giáng Trần

Hai ngàn sáu trăm hai mươi ba năm trước  Thế giới ba ngàn sinh diệt diệt sinh  Cõi hồng trần kết bằng nghiệp tham ái sân si  Triệu ngàn năm vắng bóng đấng từ bi  Giờ xuất hiện hào quang ngàn hào quang sáng  Mùng tám ngày rằm tháng tư mừng Phật đản  Ðức Từ-Bi vô lượng xuống trần gian  Giờ phút thiêng liêng  Huy hoàng cõi tục  Ðịa cầu sáng ngời trong bạch ngọc  Ðóa sen…

Đức Đạt Lai Lạt Ma: Mối Liên quan của Tôn giáo trong thời Hiện đại | The Relevance of Religion in Modern Times

Tôi muốn nói về sự liên quan của tôn giáo trong thời hiện đại. Theo tự nhiên, mọi người có cảm giác tự ngã và kinh nghiệm hiện tượng có thể biết được với cảm thọ vui, khổ, hay trung tính. Đây là những sự kiện, không cần phải kiểm tra tại sao. Con vật…

Dilgo Khyentse | Đạo Sinh dịch Việt: Đừng có để tâm đến chuyện cố làm người khác vui nữa…

“Không thể làm cho tất cả mọi người an lạc được—ngay cả Phật cũng không thể làm thế. Vì vậy, đừng cố làm vừa lòng người khác. Khi Phật còn tại thế, các luận sư ngoại đạo đã chỉ trích ngài, bất mãn với giáo pháp của ngài, bắt lỗi, và khởi các tà kiến.…