Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp | Audio: GĐPTVN Qua Các Giai Đoạn Phát Triển (1940-2020)

Niên Trưởng Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp | Ảnh: Sen Trắng

Minh Ngọc | VH2HN – Vào lúc 07:00 sáng ngày chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021 dương lịch (giờ Sydney). Nhằm ngày 05 tháng 12 năm Canh tý (2020) âm lịch, đề tài GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM QUA CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN (1940-2020) đã được HTr. Cấp Dũng – TÂM ĐĂNG NGUYỄN VĂN PHÁP trình bày cho BẬC LỰC 1 HẢI NGOẠI, trên Hệ thống viễn liên Google meet.

Leave a Reply