Sen Trắng tổng hợp: Tìm Hiểu Tổ Chức Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới | The World Organization of Scout Movement

Ảnh minh họa | Internet LỜI THƯA SEN TRẮNG: Do có sự đề nghị và hướng dẫn của niên trưởng Nguyên Hòa Phạm Phước Thuận (Thụy Sỹ), hiện nay là Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Âu Châu, Sen Trắng xin được tổng hợp một số tư liệu về phong trào Hướng Đạo…