Tuệ Sỹ: Tâm Sự Đầu Năm

1 社稷兩回勞石馬 山河千古奠金甌 Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã Sơn hà thiên cổ điện kim âu Hoàng đế Trần nhân Tông Những ngày vui Xuân trong nỗi lo đại dịch cũng đã qua nhanh; tuần lễ kỳ an cho một năm mới cũng vừa hoàn mãn. Nhịp sống bình thường bắt đầu trở lại,…

Phạm Công Thiện: Chữ “Lòng” Trong Ngôn Ngữ và Tư Tưởng Triết Lý Của Nguyễn Du

1. Triết Lý Việt Nam Về Chữ “Lòng” Tất cả chủ quan đều phải được đặt lại từ nền tảng của chủ thể và tất cả chủ thể đều phải đặt lại từ chủ thể tính của chủ thể, cũng như tất cả khách quan phải xuất hiện từ căn bản của khách thể, và…

Dr. Rob Sheehan: Build a Culture of Appreciation

You honestly appreciate your team and you probably think that they know it. You are probably wrong. According to research reported in Harvard Business Review*, many leaders incorrectly assume that the team they work with know how they feel about them.  They call this an “illusion of transparency.”  In other words, no – people cannot read your mind; or your heart. Here is what…

James Van Auken: The 5 Abilities Mindful Leaders Cultivate

People constantly wrestle with themselves. An impulse, a habit, an expectation—juxtaposed by a limitation, governance, or imposed denial of desire—all create disorienting dilemmas that can drive behavior and diminish mental resources. And in this internal wrestling contest of impulse, desire, and habit on one team and moral reasoning, responsibility, and “doing the right thing” on…

Đồng Thiện: Thầy

Chưa diện kiến cũng chưa từng giao tiếp Ngỡ thầy trò từ muôn kiếp xa xưa Người lên đường đại chúng mãi ngủ trưa Chống gậy trúc đội nắng mưa dấn bước Giữa ly loạn vẫn trang nghiêm mực thước Tô vàng son áo xống buộc ràng nhau Ngỡ hoằng dương nào thấu tận cơn…

Tạp Chí Tư Tưởng, Số 6&7 | 1972: Số Đặc biệt: Ngài Vạn Hạnh và Ý Chí Tự Chủ của Dân Tộc

LỜI THƯA TRANG PHẬT VIỆT: Trong nỗ lực kết tập các tác phẩm văn hóa Phật Giáo, Dân Tộc xưa lẫn nay, việc sưu lục các văn bản từng được phổ biến nhiều nơi, từ các nguồn khác nhau, mà nhất là các văn bản được mã hóa đòi hỏi sự công phu tỉ mỉ…