Tâm Tường Lê Đình Cát: Chùm thơ Xuân

  Xuân ơi! khoan đến đã… Thời gian ơi… đừng gọi Xuân về nhé.! Để lòng ta ôm hoài nỗi xót xa. Nhớ Mẹ Cha… Ôi! đã lìa dương thế Không một lời … giã biệt… cháu con xa! Nàng Xuân ơi, thôi chừ khoan đến đã, Hãy dừng lại, khoảnh khắc được chăng nào?…