Narada Mahathera/Kim Khánh dịch: Những Bước Thăng Trầm – The Eight Worldly Conditions

HÒA THƯỢNG NARADA MAHATHERA PHẠM KIM KHÁNH dịch NHỮNG BƯỚC THĂNG TRẦM THE EIGHT WORLDLY CONDITIONS LOTUS MEDIA NHỮNG BƯỚC THĂNG TRẦM THE EIGHT WORLDLY CONDITIONS Tác giả: Hòa thượng Narada Mahathera Chuyển ngữ: Phạm Kim Khánh Lotus Media tái bản (Ấn Tống), 2019 tại Hoa Kỳ Bìa và trình bày: Nhóm Hoa Đàm ___________________…