Tuệ Sỹ: Phát Bồ Đề Tâm

Bồ-đề tâm là gì? [30] Bồ-đề tâm, đó là chí nguyện nóng bỏng của một chúng sinh tự thấy mình đang sống trong cảnh tối tăm, giữa đọa đày khổ nhục, mong tìm một con đường sáng không những để giải thoát bản thân khỏi những đe dọa áp bức mà còn là để giải thoát cho…

Đỗ Hoàng Diệu: Người Ta có…!?*

Tựa do ST đặt Lúc những thuyền viên gặp nạn trên biển Quảng Trị, chắc họ đã nghĩ mình sẽ được cứu sớm. Vì bờ biển ngay kia, chính quyền ngay kia, gia đình ngay kia, trách nhiệm ngay kia, tình thương ngay kia. Không phải giữa trùng khơi mênh mông, bốn bề chỉ là…