Tâm Tấn: Suối Nguồn

Xin gửi tặng quý Huynh trưởng GĐPTVN trong nước và hải ngoại bài thơ do Nữ sĩ Tâm Tấn, thân mẫu chúng tôi, viết tặng GĐPTVN. Bài thơ trích từ thi phẩm “Cuối Đời Lọc Những Tinh Sương” (xuất bản năm 2004, trang 87). Bài thơ không ghi ngày tháng, nhưng có thể suy ra là vào năm 2003 (vì GĐ Phật Hóa Phổ chính thức thành lập năm 1943). – Vĩnh Hảo

Từ Tâm Minh khởi ươm mầm tuệ đức
Nguồn Hương Giang, Thiên Mụ, núi Thiên Thai
Nửa trăm năm dây thân ái nối dài
Bao thế hệ trẻ truyền tâm hướng thiện.

Người bước trước phất cờ Lam đại nguyện
Người đi sau Sen Tám Cánh siêu hương
Anh chị tiền phong Kim Cúc, Đình Cường
Người cư sĩ đầu đàn gương dẫn dắt…

Gió đất thần kinh bung ngàn hương sắc
Mấy phương trời oanh vũ rộn mầm xanh
Biển núi Nha Trang hưởng ứng điềm lành
Lớp trai tráng quyết luyện rèn tâm đức
Hàng nữ lưu thêm dịu dàng hiền thục:
Đạo vào tâm nếp sống đẹp hoà ca.

Năm mươi năm nào chỉ có thăng hoa
Mà gai góc dẫm chân đau mỗi bước
Có máu lệ bởi hung tàn bạo ngược
– Khi lửa thiêng bừng dậy nóng năm châu !

Vai kề vai vẫn khuyến nhủ cho nhau
Vòng tay nối tín tâm vào Đạo lực.
Bậc tiền bối đã mở đường trí đức
Hàng con, em giữ vững bước thiện chân:
Bồi búp sen non hương tỏa tinh thần.
“Dây thân ái” nối thêm vòng thế hệ.
“Trầm hương đốt” tán ca lời mỹ lệ
“Ngát mười phương” ấn diệu lý thâm uyên
Sen ngát trong hồ, hay hực lửa vô minh
Ân Điều Ngự suối nguồn tươm Phật sử.

Tiếp tiếp hành trang “Gia đình Phật tử”
Nửa trăm năm xin đẹp mãi ngàn năm
Như cội cành xanh hút ánh trăng rằm
Như hoa nở trong vườn thiền cổ tự –
Nguyền luân kiếp báo thâm ân Từ Phụ.

TÂM TẤN

(Thân mến tặng GĐPT Huế và Khánh Hoà
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập GĐ Phật Hóa Phổ
Và 50 năm GĐPT Nha Trang- Khánh Hoà)

Leave a Reply