Đạt Lai Lạt Ma: Suy tư về bệnh tật

Trích 365 LỜI KHUYÊN TÂM HUYẾT của ĐỨC ĐẠT-LAI LẠT-MA  Cẩm nang cho cuộc sống ngày nay Đức Đạt-lai Lạt-ma / Matthieu Ricard ghi chép và sắp đặt bản gốc / Hoang Phong chuyển ngữ II SUY TƯ VỀ CÁC BỐI CẢNH TRONG CUỘC SỐNG 98 Ngày nay ngành y khoa đã đạt được nhiều tiến bộ khả quan. Tuy nhiên trong lãnh vực phòng ngừa kể cả việc…