Tuệ Sỹ: Ba Thừa Bồ Đề Tâm

Trích Du Già Bồ Tát Giới, Chương III, Mục I. Ở đây, có một người lạc lối trong rừng hoang đầy nguy hiểm; chợt cảm thấy an ổn. Do bởi đâu? Điều chắc chắn là khi nhận biết ra ta đang ở đâu, chung quanh này, gần đây và xa hơn, có những gì. Vậy…