Mừng Thượng Thọ (80) Trưởng Niên Tâm Ðăng Nguyễn Văn Pháp


Một buổi tiệc ấm cúng trong vòng gia đình và bằng hữu thân tình địa phương, mừng trưởng niên Tâm Ðăng Nguyễn Văn Pháp bước qua tuổi thọ 80. Sen Trắng xin kính chúc mừng Anh và gia đình. Cũng xin cám ơn trưởng Quảng Hải Phan Trung Kiên đã gởi cho Sen Trắng thông tin buổi tiệc kể trên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s