Thích Thánh Minh: THƯ MỜI: Họp Mặt Giới Trẻ Phật Giáo

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
TỔNG VỤ CƯ SĨ-TỔNG VỤ PHÁP CHẾ
COUNCIL OF MANAGEMENT

CENTRAL OFFICE
4717 W. First St., Santa Ana, CA 92703 – U.S.A.  | Tel.: (714) 571-0473  *  Fax: (714) 568-1009

 —————-

THƯ MỜI
Họp Mặt Giới Trẻ Phật Giáo

Kính gởi: – Chư Tôn Đức Tăng Ni,
– Quý Cư Sĩ Thiện Tín, Hội An Lạc Pháp và các tổ chức Gia Đình Phật Tử,

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Để tạo thuận duyên cho giới trẻ Tăng Ni trên bước đường hoằng pháp và kế thừa Phật sự trên đất nước Hoa Kỳ; để tạo cơ hội cho Giới Trẻ Phật Giáo được trao đổi kinh nghiệm tu học và hộ trì chánh Pháp; để cùng thảo luận về định hướng và phát triển tổ chức Giới Trẻ Phật Giáo;
Trân trọng cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni, quang lâm về Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo lúc 6 chiều Thứ Hai, ngày 16 tháng 7 năm 2018  và  Hội Trường Việt Báo lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 29 tháng 7 năm 2018.
– Kính mời Quý Cư Sĩ Thiện Tín, Hội An Lạc Pháp và các tổ chức Gia Đình Phật Tử vân tập về Hội Trường Việt Báo lúc 8 giờ sáng Chủ Nhật ngày 29 tháng 7 năm 2018.

Sự hiện diện của quý vị là nghĩa cử cao đẹp của sự phụng hiến và thực hành tôn chỉ cứu khổ ban vui của đạo PhậtTri ân và tán thán công đức tất cả Chư Tôn Đức Tăng Ni, Quý Cư Sĩ Thiện Tín đã có những đóng góp và làm sáng đạo nơi quê hương này. 

Nam Mô Thành Tựu Trang Nghiêm Công Đức Phật

Mọi chi tiết xin liên lạc:
– TT Thích Thánh Minh: (714)675-8226
– Đạo Hữu Quảng Phước-Huỳnh Tấn Lê: (714)878-3739

 

(Xem bản PDF)

Leave a Reply