QP: Phật sự theo duyên lành gieo từ lời đầu thân ái mà thành tựu.

Ảnh: Quảng Pháp

Nắng buổi chiều vàng dịu khuôn viên chùa Thiền Quang (Garden Grove, CA) rộn rã tiếng nói cười. Giọng trầm giọng bổng, nghe thiết thiết tha tha. Phật sự có anh có chị và em tay bắt chung dạ chung lòng gánh vác. Vui vẫn đầy nhưng không thiếu có khi dỗi lòng trong từng Phật sự. Vì “Ðây Gia Ðình” mà, mỗi hành giả chúng ta đang bước đi trên lộ trình tiệm tiến Giải Thoát-Giác ngộ, tương tức tương nhập mà độ cho nhau, không bỏ rơi một ai.

Buổi chiều khuôn bàn vuông anh em ngồi sát vai, sân chùa tình thương tỏa mát, Phật sự trải theo duyên lành gieo ngay ở lời đầu thân ái mà thành tựu:
– Phật Ðản: Giáo Hội kêu gọi, có đàn con Lam đây. Hứa hai ngày hiện diện như bóng hình cùng chư Thầy lo toan đại lễ. Xiểng dương giáo nghĩa Từ Bi. Vui Thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay Tăng hòa hiệp, vui thay Tứ Chúng đồng tu.


– Trại trường gần kề, rà soát quá trình tu dưỡng chờ đến ngày cổng mở đón chào. Thêm một khóa, một bậc, là một thang lên, cất lên vai chiếc ba lô thêm nặng trách nhiệm làm trưởng.
– Tu học Kiên-Trì vì thế, là nền tảng bước vào cổng trại huấn luyện ngày mai. Gánh nặng sẽ nhẹ hơn, gian khó thời biết phương vượt thắng.

Bao Phật sự đang chờ ngày nở hoa, từ những hôm anh chị em ta ngồi lại một lòng kiến hòa đồng giải – ý hòa đồng duyệt. Hội nghị định kỳ I, 2018, Miền Quảng Ðức (8.4.2018) vì thế như một đạo tràng đúng nghĩa.

Hoan hô ta này một cái, hoan hô ta này!

Leave a Reply